مهین زرین پنجه نوازنده، آهنگ ساز و بنیانگزار ارکستر بانوان ایران

پندها و پیمان‌ها
مهین زرین پنجه نوازنده، آهنگ ساز و بنیانگزار ارکستر بانوان ایران
تیر ۱۵, ۱۳۹۸

مهین زرین پنجه در خانواده ای هنرمند و هنردوست بدنیا آمد. پدرش نوازنده و معلم تار و مادرش نوازنده تار و تنبک بود. او نزد اساتیدی چون ابوالحسن صبا، روح الله خالقی و جواد معروفی تعلیم دید و از بنیان گزاران ارکستر بانوان ایران بود.

ثبت نام در خبرنامه