پندها و پیمان ها (۱۴) – رزا پارکز

پندها و پیمان‌ها
پندها و پیمان ها (۱۴) – رزا پارکز
تیر ۸, ۱۳۹۸

چهره شناخته شده اجتماعی و از فعالان به نام جنبش حقوق مدنی آمریکاست. کنگره آمریکا او را "مادر جنبش آزادی" و "بانوی اول جنبش حقوق مدنی" لقب داده است.

ثبت نام در خبرنامه