امین العلما اردبیلی ق۲

پرواز
امین العلما اردبیلی ق۲
مهر ۷, ۱۳۹۴

بخش دوم و پایانی از شرح احوال امین العلمای اردبیلی، روحانی مسلمان و محترم و قابل اعتماد مردم که قاضی شرع اردبیل بود امّا مجتهد شهر مردم را علیه او شورانید و نقشه قتل او را ریخت و …

ثبت نام در خبرنامه