ملّا صادق مقدّس خراسانی ق۴

پرواز
ملّا صادق مقدّس خراسانی ق۴
بهمن ۱۲, ۱۳۹۵

مقدس به بغداد رفت وموفق به زیارت حضرت بهاءالله شد و به امر ایشان به ایران برگشت و در مشهد ساکن شد و...

ثبت نام در خبرنامه