فاضل مازندرانی ق۳

پرواز
فاضل مازندرانی ق۳
خرداد ۱۸, ۱۳۹۵

فاضل به علت گرفتار شدن در نجف نتوانست با ملا محمد کاظم خراسانی ملاقات کند طلاب نجف او و دوستش را دست بسته به ایران برگرداندند

ثبت نام در خبرنامه