فاضل مازندرانی ق۱

پرواز
فاضل مازندرانی ق۱
خرداد ۴, ۱۳۹۵

میرزا اسدالله فاضل مازندرانی که از طلاب برجسته مدارس مازندران بود در طهران به تدریس مشغول شد وپس از خواندن یکی از آثار حضرت بهاالله بهایی شد واز سوی حضرت عبدالبها مامور صحبت با ملا محمد کاظم مجتهد خراسانی شد.

ثبت نام در خبرنامه