رمضانعلی بقائی امره‌ای ق۱

پرواز
رمضانعلی بقائی امره‌ای ق۱
شهریور ۱۶, ۱۳۹۵

بقائی روضه خوان جوانی بود که یک مجتهد او را تحریک کرد که یک بهائی را بکشد و او هنگامی که می خواست ماموریتش را انجام دهد متو جه رازی بزرگ شد.

ثبت نام در خبرنامه