آقا عزیزالله جذاب خراسانی ق۴

پرواز
آقا عزیزالله جذاب خراسانی ق۴
اسفند ۱۷, ۱۳۹۵

جذّاب خدماتش موردرضایت حضرت بهاالله واقع می شد و او را مسئول رسیدگی به امور بهائیان می‌فرمودند.

ثبت نام در خبرنامه