دکتر محمّد ملکی

پرتره
دکتر محمّد ملکی
شهریور ۱۷, ۱۳۹۶

محمد ملکی فعال حقوق بشر، نویسنده و اولین رئیس دانشگاه تهران بعد از پیروزی انقلاب ایران

ثبت نام در خبرنامه