به گمانم که غلط آمده ایم

ورقی از خاطرات
به گمانم که غلط آمده ایم
تیر ۲۲, ۱۳۹۸

نعمت‌ها و داشته‌هاى ساده و دست يافتنى كه نيمى از مردم جهان بى هيچ دليل پسنديده‌اى از آن محروم مانده‌اند

ثبت نام در خبرنامه