اندر اهمیت جیمِ محتجب

ورقی از خاطرات
اندر اهمیت جیمِ محتجب
تیر ۱۵, ۱۳۹۸

ناچيزترين‌هايى كه در پيوندِ دوستى گاهى جاى ارزشمندترين چيزها را تنگ كرده اند

ثبت نام در خبرنامه