ورقی از خاطرات
روزنه‌ى امید
دی ۱۵, ۱۳۹۷

يافتن چشمه‌هايى از نور در ميان آنان‌ كه سياهى را چيره می‌بينند.

ثبت نام در خبرنامه