ورقی از خاطرات
رنگ سیاه
آبان ۲۶, ۱۳۹۷

مانع هاى نامرئى بين ما تا رسيدن به نقطه مقصود.

ثبت نام در خبرنامه