هم هوایی (۴) – هندوستان

دویستمین سالگرد تولد حضرت بهاءالله - صوتی - هم هوایی
هم هوایی (۴) – هندوستان
مهر ۳۰, ۱۳۹۶

دانلود با حجم کم         دانلود با حجم بیشتر

از مهناز مِرچِنت پرسیدیم که بهائیان در هندوستان چه مراسمی برای بزرگداشت دویستمین سالگرد میلاد حضرت بهاءالله برگزار کردند؟

ثبت نام در خبرنامه