نقطه سرخط – گیلتی پلژر ق۲

نقطه سر خط
نقطه سرخط – گیلتی پلژر ق۲
مرداد ۲۴, ۱۳۹۸

در ادامه‌ نقطه‌ سرخط هفته‌ پیش، باز به موضوع «گیلتی پلژر» می‌پردازیم و در نهایت از زاویه‌ای جدید به آن نگاه می‎کنیم.

ثبت نام در خبرنامه