نقطه سرخط – گیلتی پلژر ق۱

نقطه سر خط
نقطه سرخط – گیلتی پلژر ق۱
مرداد ۱۷, ۱۳۹۸

طی دوهفته، در نقطه‌سرخط، قصد داریم به موضوع «گیلتی پلژر» بپردازیم: اوّل اینکه گیلتی پلژر چیست؟ سپس چرا پرداختن به آن جالب و مهم است؟ و بالاخره، چند مورد گیلتی پلژر جالب را با هم مرور می‌کنیم.

ثبت نام در خبرنامه