نقطه سرخط – خانه‌ تکانی و یک یادداشت دیگر

نقطه سر خط
نقطه سرخط – خانه‌ تکانی و یک یادداشت دیگر
اسفند ۲۲, ۱۳۹۷

در آخرین نقطه‌ سرخط سال ۱۳۹۷ خورشیدی، دو تا یادداشت خودمانی خواهیم داشت: اولی تشویقمان می‌کند به تعریف‌ کردن از یکدیگر و دومی از خانه‌‌ تکانی و سال جدید حرف می‌زند.

ثبت نام در خبرنامه