میقات سوّم – ق۳

میقات سوم
میقات سوّم – ق۳
فروردین ۲۵, ۱۳۹۸

خانم جان کمی بهتر است. اما صنم بیگم بی تاب و بی قرار از یادآوری خاطرات زندگی اش. هردو از میهمانشان که حالا می دانیم طاهره است سخن می گویند و سخنانش را مرور می کنند.

قسمت‌های دیگر این برنامه
بارگذاری بیشتر

ثبت نام در خبرنامه