مکتوب
مکتوب
مهر ۲, ۱۳۹۴

یک روح خشن اجازه نمیدهد تا پروردگار آنچنان که باید کالبد بندی ا‌ش کند

ثبت نام در خبرنامه