صد و پنجاهمین سالگرد ورود حضرت بهاءالله به عکا

موج مثبت
صد و پنجاهمین سالگرد ورود حضرت بهاءالله به عکا
مهر ۱۳, ۱۳۹۷

در خبری این چنین می خوانیم: سرویس خبری جامعه جهانی بهائی انتشار مجموعه‌ ای پادکست‌ درباره صد و پنجاهمین سالگرد ورود حضرت بهاءالله به عکا را در دست دارد.

ثبت نام در خبرنامه