مفاهیم مدنی(۱۱) – مجوّز جنگ و خشونت ؟

مفاهیم مدنی رساله مدنیه
مفاهیم مدنی(۱۱) – مجوّز جنگ و خشونت ؟
بهمن ۲۴, ۱۳۹۴

- آیا خشونت و جنگ در بعضی مواقع مجاز است ؟ - علّت ویرانی و تلفات ملّت ایران و سایر کشورهای جهان .

ثبت نام در خبرنامه