معماران صلح
ملاله یوسف زی ق۱
دی ۱۲, ۱۳۹۵

ملاله یوسف زی جوان ترین کسی است که نوبل صلح گرفته. هومن عبدی از این قسمت از معماران صلح، به زندگی او می پردازد.

ثبت نام در خبرنامه