باراک حسین اوباما ق۵

معماران صلح
باراک حسین اوباما ق۵
مرداد ۱۰, ۱۳۹۵

شرکت باراک اوباما برنده ی نوبل صلح سال ۲۰۰۹ درانتخابات ریاست جمهوری برای رسیدن به این پست برای دومین بار، دوره ی دوم ریاست جمهوری او و برخی سیاست های کلی اوباما در این قسمت از معماران صلح.

ثبت نام در خبرنامه