باراک حسین اوباما ق۳

معماران صلح
باراک حسین اوباما ق۳
تیر ۲۷, ۱۳۹۵

زندگی سیاسی اوباما؛ انتخابات ریاست جمهوری در این قسمت از معماران صلح.

ثبت نام در خبرنامه