ما دوتا
مثل اعلی
مهر ۳, ۱۳۹۷

تهمینه: تا حالا به این عبارت این طوری فکر نکرده بودم : «مثل اعلی تعالیم بهائی.» یعنی تجسم تعالیم حضرت بهاءالله ، یعنی اونچه که حضرت بهاءالله فرموده بودن در وجود ایشون متجلی شده بود، می شد در وجود ایشون دید.

ثبت نام در خبرنامه