ظهور تدریجی آئین بهائی

ما دوتا
ظهور تدریجی آئین بهائی
مهر ۱, ۱۳۹۷

تهمینه: ظهور حضرت بهاءالله هم به تدریج صورت گرفته. نه فقط درطول حیات خودشون، بلکه درطول حیات سه نسل: خودشون و بعد حضرت عبدالبهاء و بعد هم حضرت شوقی افندی.

ثبت نام در خبرنامه