ما دوتا
عهد و پیمان
شهریور ۲۲, ۱۳۹۷

آرش: اونچه که اتحاد و یکپارچگی جامعه بهائی رو حفظ می کنه، عهد و میثاقه. حضرت عبدالبهاء می فرمایند که: «بزرگترین امتیاز ظهور حضرت بهاء الله اینه که مرکز عهد و میثاق رو تعیین و تنصیص کردن و دین الهی رو از تفرقه و اختلاف حفظ فرمودن . . .»

ثبت نام در خبرنامه