(۶۷) – تحری حقیقت

ما دوتا
(۶۷) – تحری حقیقت
مرداد ۲۵, ۱۳۹۷

آرش: اما تحری حقیقت دقیقا درباره همینه. ایمان چیزی نیست که کسی بتونه برای کس دیگه ای به ارث بزاره. تهمینه: من و تو اگه واقعا به حضرت بهاءالله ایمان نداشتیم و فقط یه چیزی رو به ارث برده بودیم، این همه محدودیت و محرومیت رو به خاطرش تحمل نمی کردیم.

ثبت نام در خبرنامه