اطاعت از حکومت، چرا؟

ما دوتا
اطاعت از حکومت، چرا؟
اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۷

تهمینه : لَبّ کلام ندا این بود که می گفت چرا حضرت بهاء الله فرمودن که باید از حکومت اطاعت کرد؟ مگه می شه از هرحکومتی اطاعت کرد؟ آرش: خوب تو چی می گفتی؟

قسمت‌های دیگر این برنامه
بارگذاری بیشتر

ثبت نام در خبرنامه