فلسفه وجود رنج

ما دوتا
فلسفه وجود رنج
فروردین ۲۳, ۱۳۹۷

آرش: مشکلات بخشی از زندگی هستن و انگیزه‌هایی هستن که ما رو به جلو می برن. هر روز صبح برای غلبه برای همین مشکلات بزرگ و کوچیکه که از خواب پا می شیم و راه می افتیم. اگه همه چی بر وفق مرادمون باشه دیگه کاری نداریم بکنیم. تهمینه : یعنی می خوای بگی مشکلات باید باشن و ما هم باید باهاشون مبارزه کنیم تا زندگی مون معنی داشته باشه؟ درست فهمیدم؟

ثبت نام در خبرنامه