به یکدیگر اعتراض نکنیم

ما دوتا
به یکدیگر اعتراض نکنیم
دی ۲۱, ۱۳۹۶

تهمینه : یکی از احکام اجتماعی حضرت بهاءالله که من خیلی دوست دارم «نهی از اعتراض به دیگری» هستش. یعنی کسی حق نداره به دیگری اعتراض کنه. آرش: اگه کسی حقوق ما رو پایمال کرد، چی؟ نباید بهش اعتراض کنیم؟

ثبت نام در خبرنامه