ما دوتا
نجس و پاکی
فروردین ۱۷, ۱۳۹۶

آرش : می گم این نجس که می گن بالاخره یعنی چی؟ من که سر در نیاوردم. هی می گن این نجسه، اون نجسه، اصلا "این گروه و اون گروه نجسن. آخرش هم نفهمیدم اولا" یعنی چی، دوما" اصلا" چرا؟

ثبت نام در خبرنامه