لفظ و معنا
شیطان ق۳
مرداد ۹, ۱۳۹۵

معانی دیگر شیطان از دیدگاه ادیان و نحله‌های مختلف فکری و صفات اخلاقی شیطانی در گفتگوی رامان شکیب با استاد بهرام فرید در برنامه‌ی لفظ و معنا.

ثبت نام در خبرنامه