پادکست هفت
قسمت ۱۲
مرداد ۳, ۱۳۹۹
در قسمت دوازدهم از پادکست هفت، آذین از ساخت بنايی برای وحدت و محبت عمومی میگه يعنی دو معبد بهائی در حال ساخت در کنیا و جمهوری دموکراتیک کنگو. سپس گپی می زنیم با اشکان عنایتی درباره پیشرفت جامعه در سه سطح فرد، جامعه و موسسات. اشکان برامون توضیح می ده که چطور این سه جزء باید با هماهنگی در کنار هم به پیشرفت همدیگه کمک کنن و در انتها بهمن ازاعتقاد بهائیان به خدای يگانه ميگه، خالق یکتایی که درک ذات حقیقی آن برای ذهن انسانی غیرممکنه
قسمت‌های دیگر این برنامه
بارگذاری بیشتر

ثبت نام در خبرنامه