تربیت دختران در دیانت بهائی

صد پرسش صد پاسخ
تربیت دختران در دیانت بهائی
دی ۳۰, ۱۳۹۷

چرا بهائیان به تربیت دختران بیش از تربیت پسران اهمیت می‌دهند؟ مگر تساوی بین حقوق زن و مرد در دیانت بهائی مطرح نیست؟

ثبت نام در خبرنامه