کوه‌ها در قیامت فرومی‌ریزند؟

صد پرسش صد پاسخ
کوه‌ها در قیامت فرومی‌ریزند؟
مرداد ۲۰, ۱۳۹۸

اینکه می‌گویند در قیامت کوهها فرو می‌ریزند یعنی چه؟ آیا همچنین چیزی می‌تواند اتفاق بیفتد؟

ثبت نام در خبرنامه