صحراهای خشک سرسبز میشوند

این روزها
صحراهای خشک سرسبز میشوند
تیر ۲۳, ۱۳۹۹
بر اساس گزارش اخیر سازمان ملل، حالا ۲۱ کشور در افریقا در پروژه درختکاری «دیوار عظیم سبز» در امتداد عرض جغرافیایی این قاره همکاری می کنند.

ثبت نام در خبرنامه