شوق یادگیری
تلاش بی نتیجه
اسفند ۷, ۱۳۹۵

پاسخ به سؤال پدری که می گفت چرا هر چه تلاش می کنیم که فرزندمون در تحصیل موفق عمل کنه به نتیجه ای نمی رسیم ؟

ثبت نام در خبرنامه