شنیدنیهای رسانه ای
۴۰۶
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۵

-فک پلمب و پلمب مغازه ی بهائیان در ایران. -۵۰ هکتار زمین کشاورزی و دامپروری یک بهائی در سمنان مصادره شد. - شهرت مدرسه ای در نقطه ی صفر مرزی ایران و ترکمنستان. -یکی از گروه های بین المللی سازمان پزشکان بدون مرز نشست انسان دوستانه ی سازمان ملل را تحریم کرد. -معاون درمان در وزارت بهداشت ایران: عارضه ی قلبی در ایران دو برابر میانگین آسیا.

ثبت نام در خبرنامه