شنیدنیهای رسانه‌ای – ۴۳۱

شنیدنیهای رسانه ای
شنیدنیهای رسانه‌ای – ۴۳۱
آبان ۹, ۱۳۹۵

• قاتلین آقای فرهنگ امیری: چون بهایی بود کشتیمش، تا بهشت را برای هفت نسلمان بخریم! • گزارش جامعه‌ی بین‌المللی بهایی در رابطه با تلاش حکومت ایران برای تحت فشار قرار دادن بهائیان ایرانی. • جامعه‌ بین‌المللی بهائی در بیانیه‌ای به سازمان ملل خواستار تغییر نوع زندگی شهرنشینی شد. • نقل قول این هفته از شیوا نظرآهاری

ثبت نام در خبرنامه