شنیدنیهای رسانه‌ای – ۴۲۸

شنیدنیهای رسانه ای
شنیدنیهای رسانه‌ای – ۴۲۸
مهر ۱۸, ۱۳۹۵

•رییس جمهور کلمبیا برنده ی جایزه ی نوبل صلح سال ۲۰۱۶ شد. •مهوش ثابت یکی از اعضای یاران ایران به مرخصی ۵ روزه آمد. •جامعه جهانی بهائی برای دوّمین سال متوالی در نشست عملی سازی بعد انسانی که توسّط سازمان امنیّت و همکاری اروپا برگزار میشود شرکت کرد. •بان کی مون در گزارشی به وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخت. •نویسنده ایرانی به خاطر داستان منتشر نشده اش باید ۶ سال به زندان برود. •نقل قول این هفته از شیوا نظرآهاری.

ثبت نام در خبرنامه