شنیدنیهای رسانه‌ای – ۴۲۶

شنیدنیهای رسانه ای
شنیدنیهای رسانه‌ای – ۴۲۶
مهر ۴, ۱۳۹۵

- روز جهانى صلح. - يك مهر، زادروز استاد شجريان. - برندگان جايزه ى آلترناتيو مشخص شدند. - كارگردان جوان ايرانى فيلم خود را به رايگان در اينترنت منتشر كرد. - نقل قول از استاد بهرام بيضايي.

ثبت نام در خبرنامه