سیاست نه؛ چرا؟(۴) – رویکرد بهائیان نسبت به سیاست

برنامه‌های رضوان - رضوان ۱۳۹۸ - سیاست نه، چرا؟
سیاست نه؛ چرا؟(۴) – رویکرد بهائیان نسبت به سیاست
اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۸

بهزاد: حالا ببینیم رویکرد آئین بهائی نسبت به سیاست چیه و چه عناصری چارچوب این رویکرد رو تشکیل می دن. شیما : به چند موردش دیروز اشاره کردیم: اینکه بهائی ها به دنبال کسب قدرت سیاسی نیستن. بهزاد : این که پست های سیاسی رو قبول نمی کنن و فقط مسئولیت های اداری رو می پذیرن. شیما : این که به احزاب سیاسی وابستگی ندارن و درسیاست های حزبی و برنامه های تفرقه اندازانه ی هیچ گروهی شرکت نمی کنن.

ثبت نام در خبرنامه