ق۲۲ – وظیفه‌ روحانیون

سپهر سخن - فصل ۳
ق۲۲ – وظیفه‌ روحانیون
مهر ۱۷, ۱۳۹۷

حضرت عبدالبهاء می‌ فرمایند: «وظیفه‌ علما و فریضه‌ فقها، مواظبت امور روحانیه و ترویج شئون رحمانیه است.»

قسمت‌های دیگر این برنامه
بارگذاری بیشتر

ثبت نام در خبرنامه