ق۲۰ – شرف و مزیت اخلاف بر اسلاف

سپهر سخن - فصل ۳
ق۲۰ – شرف و مزیت اخلاف بر اسلاف
مهر ۳, ۱۳۹۷

حضرت عبدالبهاء می فرمایند: شرف و مزیت اخلاف بر اسلاف در این است که اموری که در زمان سابق به محک تجربه رسیده و فوائد عظیمه اش ثابت گشته، اخلاف آن را از اسلاف اقتباس نمایند و تاسی به ایشان کنند.

قسمت‌های دیگر این برنامه
بارگذاری بیشتر

ثبت نام در خبرنامه