ق۱۹ – مردانگی

سپهر سخن - فصل ۳
ق۱۹ – مردانگی
شهریور ۲۷, ۱۳۹۷

حضرت عبدالبهاء می فرمایند: مردی و فرزانگی به دل است نه به آب و گل.

قسمت‌های دیگر این برنامه
بارگذاری بیشتر

ثبت نام در خبرنامه