ق۲۰ – تقسیم‌بندی انسان‌ها در ادیان بابی و بهائی

سپهر سخن
ق۲۰ – تقسیم‌بندی انسان‌ها در ادیان بابی و بهائی
فروردین ۲۷, ۱۳۹۸

حضرت باب می فرمایند: مَثَل حق را مَثَل شمس فرض کن و مَثَل مؤمن را مِثل مرأت. همینقدر که مقابل شد حکایت می کند از او. و مَثَل غیر مؤمن را مِثل هجر فرض کن که هر چه شمس بر او اشراق کند امکان تعکّس در او نیست.

قسمت‌های دیگر این برنامه
بارگذاری بیشتر

ثبت نام در خبرنامه