ق۱۷ – جهل و علم در زمان ظهور پیامبران

سپهر سخن - فصل ۲
ق۱۷ – جهل و علم در زمان ظهور پیامبران
اسفند ۱۴, ۱۳۹۷

حضرت باب می‌فرمایند: «در ارض صاد که به ظاهر اعظم اراضی است و در هر گوشه‌ی مدرسه‌ی آن لایحصی عبادی هستند که به اسم علم و اجتهاد مذکور در وقت جوهرگیری، گندم پاک کن او قمیص نقابت را می‌پوشد این است سر کلام اهل بیت در ظهور که می‌گردد اسفل خلق اعلای خلق و اعلای خلق اسفل خلق.»

قسمت‌های دیگر این برنامه
بارگذاری بیشتر

ثبت نام در خبرنامه