سپهر سخن - فصل ۲
ق۱۶ – اخلاق
اسفند ۷, ۱۳۹۷

حضرت باب می‌فرمایند: «کل علم، علم اخلاق و صفات است که انسان به آن عامل باشد که به واسطه‌ آن علم بر نفس خود حزنی مشاهده نکند و بر نفسی حزنی وارد نیاورد.»

قسمت‌های دیگر این برنامه
بارگذاری بیشتر

ثبت نام در خبرنامه