سپهر سخن - فصل ۲
ق۱۲
بهمن ۹, ۱۳۹۷

حضرت باب می‌فرمایند: قدری ترحم بر خود نموده که عملی که می‌کنید از روی بصیرت باشد لعل یوم قیامت توانید نجات یافت.

قسمت‌های دیگر این برنامه
بارگذاری بیشتر

ثبت نام در خبرنامه